Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pravidlá (Rules)

SK

1. Tipujú sa všetky zápasy v aktuálnej ponuke

2. Tipuje sa len na výsledky - 1 (výhra domácich), 2 (vyhrá hostí), X (remíza). Tipy v tvare 1X, X2 nebudú uznané

3. Tipujte výsledky tak ako sú zápasy napísané v aktuálnej ponuke, nie ako sú naplánované

4. Tipy posielajte mne do pošty (len zatiaľ.... robí sa na sofistikovanejšom systéme)

5. Víťaz tipovačky dostáva 3 mesačný Sponzorský Balík

Bodovanie

Správny tip - 1 - 1 bod
                   2 - 1 bod
                   X - 2 body

 

EN

1. You must bet all the matches in the actual offer

2. You can bet only in the form - 1 (home team wins), 2 (away team wins), X (draw). Bets in the form 1X, X2 will not be allowed

3. Bet on the matches as they are  written in the Actual offer, not as they are scheduled

4. Your bets send me through the mail on HA (only for now... i am working on more sofisticated system)

5. The winner gets 3-month Sponsor Pack

Points

Correct bet - 1 - 1 point
                   2 - 1 point
                   X - 2 points